0910 584 228 info@redo.sk

Poplatok za rozvoj schválili už aj Košice

Od 1. januára 2020 sa Košice pridajú  k viacerým obciam a mestám na Slovensku, ktoré využili zákonnú možnosť zaviesť poplatok za rozvoj. Pre budovy určené na bývanie, podnikanie, administratívu a priemysel bude jeho výška rovnaká ako v Bratislave, a to 35 eur za každý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, čo je najvyššia možná sadzba.

Predmetom poplatku budú stavby, ktorých právoplatné stavebné povolenie nadobudne účinnosť po 1. januári 2020 a výnos z neho sa podľa zákona môže použiť jedine na budovanie materských a základných škôl, sociálneho bývania, miestnych komunikácií, parkovísk, parkov, verejného osvetlenia či sociálnych, kultúrnych, športových a zdravotníckych zariadení. Poplatok sa nevzťahuje na stavby slúžiace verejnosti, ako napríklad školy, zdravotnícke, kultúrne, športové zariadenia či zariadenia sociálnych služieb, ani na rekonštrukcie.

Pri stanovení celkovej výšky poplatku sa odpočíta sadzba za 60 štvorcových metrov, čím sa zmierni dopad na individuálnych stavebníkov, ktorí budú žiadať stavebné povolenia k rodinným domom.

Pre stavby určené na poľnohospodárske účely a vodné hospodárstvo mimo centra Košíc je poplatok nižší. Za stavby na území väčších mestských častí to bude 7 eur, v menších častiach mesta zaplatí stavebník 3,50 eur za meter štvorcový.

Poslanci zároveň vyzvali primátora Jaroslava Polačeka, aby na najbližšie zastupiteľstvo predložil návrh na rozdelenie výnosov z poplatku medzi mesto a jeho jednotlivé mestské časti.

Developeri tento poplatok pochopiteľne zahrnú do predajných cien a pre príklad, za byt s podlahovou plochou 70 metrov štvorcových zaplatí kupujúci kvôli poplatku o 2 450 eur viac. Stavebný úrad pre rok 2020 odhadol výnosy z poplatku vo výške do milióna eur.

technický prevádzkovateľ WEBIO, s.r.o., idea Lorant Szabo