0910 584 228 info@redo.sk

Sú byty v Košiciach naozaj drahé?

Ako sme na tom v porovnaní s Bratislavou, Prahou, alebo Budapešťou?

„V Košiciach máme nízke mzdy a drahé byty!“ Touto vetou začína aj končí takmer každá diskusia na tému cien bývania v Košiciach. Zaujímalo nás, ako teda Košice obstoja v porovnaní s Bratislavou, Prahou, alebo Budapešťou.

Z dostupných štatistických údajov sme zisťovali, koľko mesiacov pracujú obyvatelia týchto miest na priemerný 2-izbový byt s rozlohou 60 m2 *.

* Vypočet  názorne porovnáva priemernú čistú mzdu s priemernou cenou 60 m2 bytu v eurách a neberie do úvahy životné náklady a výdavky v jednotlivých mestách. Výšku priemerných mesačných výdavkov a úspor nájdete na konci článku.

Aké údaje sme porovnávali?

Priemernú čistú mzdu v eurách za 4. štvrťrok 2018:

Košice779 €
Bratislava1 015 €
Praha1 207 €
Budapešť856 €

Priemernú cenu 60 m2 bytu v eurách za 4. štvrťrok 2018:

Košice100 440 €
Bratislava137 040 €
Praha212 220 €
Budapešť131 940 €

V ktorom meste sa teda na kúpu 2-izbového bytu pracuje najkratšie?

Hľadáte byt, dom, pozemok, alebo inú nehnuteľnosť? Pridajte svoj dopyt a nechajte profesionálnych maklérov pracovať za vás. Služba je bezplatná. 

V Košiciach máme síce nízke mzdy a drahé byty, ale napriek tomu na byt pracujeme v porovnaní s Bratislavou, Prahou a Budapešťou najkratšie. A rozdiely nie sú malé. Kým v Košiciach je to „iba“ 129 mesiacov, v Prahe takmer o 4 roky viac!

Koľko mesiacov pracujú obyvatelia jednotlivých miest na 60 m2 byt?

Košice129 mesiacov
Bratislava135 mesiacov
Praha176 mesiacov
Budapešť154 mesiacov

Aký drahý je život v jednotlivých mestách a koľko dokážeme reálne mesačne ušetriť?

Najlacnejším mestom na život sú Košice. Priemerné mesačné výdavky pracujúceho Košičana sú 623 eur. V Budapešti je to 692 eur, v Bratislave 845 eur a v Prahe 1025 eur (Priemerné mesačné výdavky zahŕňajú už aj náklady na bývanie a teda nájomné, prípadne hypotekárny úver.) Košičania však po úhrade všetkých výdavkov usporia najmenej, a to iba 156 eur mesačne. Nasleduje Budapešť, kde ušetria 164 eur, Bratislava so 170 eurami a Praha so 182 eurami.
Zdroje:

Štatistický úrad SR www.statistics.sk

Český statistický úřad www.czso.cz

Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu

www.numbeo.com

technický prevádzkovateľ WEBIO, s.r.o., idea Lorant Szabo